Spoedgevallen – Tandheelkundig Team Beijum – Groningen

Spoedgevallen

Wat is een spoedgeval?

  • Een ongeval, nabloeding of een dikke wang met ernstige, onhoudbare pijn.
  • Een afgebroken kies of vulling (zonder pijn) is geen noodgeval

Binnen praktijkuren

Voor zeer dringende spoedgevallen (zoals hierboven genoemd) binnen de praktijkuren (08:00 – 17:00 uur)  belt u met de praktijk: 050-542 5280 of 050-549 2779

Avond- en weekendienst

Voor spoedhulp in de avonduren en in het weekend hebben wij met de tandartsen in de buurt afspraken gemaakt over waarneming.
In geval van zeer dringende spoedgevallen (buiten de praktijkuren) kunt u contact opnemen met de spoeddienst, telefoonnummer 050-535 0370.

Avonddiensten (ma.-do.) gaan  ’s middags in om 17:00 uur en eindigen om 08:00 uur ’s ochtends.

Weekenddiensten  gaan in op vrijdagmiddag om 12:00 uur en eindigen op maandagochtend  om 8:00 uur.

Voor spoedgevallen gedurende het weekend zijn er spreekuren op zaterdag en zondag om 11:00 uur en 18:00  uur.

Als u van de service van de avond- /weekenddienst gebruik maakt, dient u er rekening mee te houden dat u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas bij zich heeft.

Ook moet u er rekening mee houden dat u de behandeling mogelijk direct contant of per pin zult moeten afrekenen. U kunt deze dan later zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.