Spoedgevallen – Tandheelkundig Team Beijum – Groningen

Spoedgevallen

Wat is een spoedgeval?

  • Een ongeval, nabloeding of een dikke wang met ernstige, onhoudbare pijn.
  • Een afgebroken kies of vulling (zonder pijn) is geen noodgeval

Binnen praktijkuren

Voor zeer dringende spoedgevallen (zoals hierboven genoemd) binnen de praktijkuren (08:00 – 17:00 uur)  belt u met de praktijk: 050-542 5280.

Avond- en weekenddienst

 

 

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek).

Weekenddiensten  gaan in op vrijdagmiddag om 12:00 uur en eindigen op maandagochtend  om 8:00 uur.

Voor spoedgevallen gedurende het weekend zijn er spreekuren op zaterdag en zondag om 11:00 uur en 18:00  uur.

 

Als u van de service van de avond- /weekenddienst gebruik maakt, dient u met de volgende rekening mee te houden:

  • Bij het bellen: houdt uw BSN of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Tandartsspoedpraktijk direct te voldoen middels pin of creditcard.
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
  • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.