Belangrijke informatie betreffende het Coronavirus

Uw en onze veiligheid staat voorop!

Als tandartsenpraktijk hebben wij onze reguliere behandelingen hervat. Wij willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft.
Hierbij hanteren wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Werkgroep Infectie Preventie – Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn).

Een aantal praktische zaken zijn daarom veranderd ten aanzien van uw bezoek aan onze praktijk. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd te moeten worden.

Wij vragen u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen indien:

– u of uw huisgenoten/familieleden bewezen corona hebben;
– u of uw huisgenoten/familieleden in thuisisolatie zijn geplaatst;
– u corona symptomen heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of >38 graden koorts);
– uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande symptomen hebben;
– u korter dan 2 weken genezen bent van corona of in een risico gebied bent geweest.

Valt u in de risicocategorie?

Dan is behandeling (spoed) mogelijk. Echter u bent vatbaarder voor het oplopen van Covid-19 en het verloop kan ook ernstiger zijn.
Of een behandeling haalbaar, aangepast of uitgesteld moet worden, is aan uw behandelaar, neem dan ook contact op met de praktijk.

Tijdens uw afspraak

Hieronder in het kort wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten:
– Kom op de afgesproken tijd. Kom niet te vroeg, kom niet te laat;
– Wees echter wel stipt op de tijd van de afspraak aanwezig, omdat u misschien niet behandeld kunt worden indien u te laat bent;
– Ook wij doen ons uiterste best om de planning zo strak mogelijk aan te houden;
– Laat indien mogelijk uw jas en tas zoveel mogelijk thuis of in de auto;
– In de wachtkamer laten wij maximaal 3 personen toe;
– Bij betreden van de praktijk vragen u om uw handen te desinfecteren met handalcohol;
– Raak hierna uw gezicht (of gebit) en zaken zoals mobiele telefoons en deurklinken niet aan;
– Geef geen handen;
– Bij twijfel zullen we bij aanvang van uw bezoek uw lichaamstemperatuur opmeten met een IR-thermometer (voorhoofd);
– Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, neemt u dan voorafgaand aan uw afspraak telefonisch contact met ons op;
– Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothese) thuis te poetsen;
– Toilet gebruik is ook niet mogelijk in de praktijk;
– Voor aanvang van sommige behandelingen wordt u verzocht te spoelen met een door ons aangereikt spoelmiddel;
– Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk;

Algemene regels en mededelingen (clean room policy)

– Houdt altijd 1.5 meter afstand van andere patiënten en/of de receptie;
– Alle folders ontvangt u zo veel mogelijk digitaal;
– Afspraakbevestigingen ontvangt u digitaal;
– Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal;
– Verwijzingen ontvangt u digitaal.

Hygiëne

Ten aanzien van hygiënemaatregelen op de behandelkamers kunt u er te allen tijde van uit gaan dat wij volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep werken.
Voor extra veiligheid en geruststelling van iedereen aanwezig, hebben wij aanvullende beschermende middelen in gebruik genomen.
Ook nemen wij in onze planning extra tijd.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de meerkosten van extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in de meeste gevallen vergoed.
Alle mondzorg (behalve orthodontie, kroon- en brugwerk) voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zo ook de code C88.

Indien u vragen heeft of een afspraak wilt verplaatsen kunt u contact met ons opnemen, dit kan telefonisch via 050-542 5280 of per e-mail: info@tandarts-beijum.nl