Hervatten van reguliere behandelingen

Uw en onze veiligheid staat voorop!

Op dit moment zitten we in een Covid-19 (coronavirus) pandemie. Wij willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Lees deze informatiebrief goed door en neem bij vragen contact op met onze receptie.

Wij hebben onze reguliere behandelingen hervat, zij het dat er een aantal praktische zaken zijn veranderd ten aanzien van uw bezoek aan onze praktijk. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd te moeten worden.

Wij vragen u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen indien:
• u of uw huisgenoten/familieleden bewezen corona hebben;
• u of uw huisgenoten/familieleden in thuisisolatie zijn geplaatst;
• u corona symptomen heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of >38 graden koorts);
• uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande symptomen hebben;
• u korter dan 2 weken genezen bent van corona of in een risico gebied bent geweest.

Bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar een coronacentrum acute mondzorg (CAM).
Wilt u bovenstaande minimaal 24 uur voor uw afspraak nogmaals controleren?

Valt u in de risicocategorie?

Dan is behandeling (spoed) mogelijk. Echter u bent vatbaarder voor het oplopen van Covid-19 en het verloop kan ook ernstiger zijn. Of een behandeling haalbaar, aangepast of uitgesteld moet worden, is aan uw behandelaar, neem dan ook contact op met de praktijk.

Tijdens uw afspraak

Hieronder in het kort wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten:

• Kom op de afgesproken tijd. Kom niet te vroeg, kom niet te laat;
Wees echter wel stipt op de tijd van de afspraak aanwezig, omdat u misschien niet behandeld kunt worden indien u te laat bent;
Ook wij doen ons uiterste best om de planning zo strak mogelijk aan te houden;
• Laat indien mogelijk uw jas en tas zoveel mogelijk thuis of in de auto;
• Wij vragen u om buiten de praktijk te wachten, u wordt door een medewerker opgehaald;
• Wij zullen u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol;
• Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons en deurklinken niet aan te raken;
• Bij onze receptie zult u plexiglas schermen aantreffen zoals u die waarschijnlijk al kent van de supermarkt;
• Bij twijfel zullen we bij aanvang van uw bezoek uw lichaamstemperatuur opmeten met een IR-thermometer (voorhoofd);
• Wij verzoeken u alleen naar de praktijk te komen. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, neemt u dan voorafgaand aan uw afspraak telefonisch contact met ons op;
• Kinderen tot 14 jaar mogen vergezeld worden van 1 ouder/begeleider;
• Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothese) thuis te poetsen;
• Toilet gebruik is ook niet mogelijk in de praktijk;
• Voor aanvang van sommige behandelingen wordt u verzocht te spoelen met een door ons aangereikt spoelmiddel;
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk;
• Geeft u alstublieft uw e-mailadres aan ons door, dit is van belang om u in de toekomst te informeren over eventuele versoepeling van de maatregelen.

Algemene regels en mededelingen (clean room policy)

• Houdt altijd 1.5 meter afstand van andere patiënten en/of de receptie;
• Alle folders ontvangt u digitaal of kunt op onze website bekijken;
• Afspraakbevestigingen ontvangt u digitaal;
• Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal;
• Verwijzingen ontvangt u digitaal.

Hygiëne

Ten aanzien van hygiënemaatregelen op de behandelkamers kunt u er te allen tijde van uit gaan dat wij volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep werken. Voor extra veiligheid en geruststelling van iedereen aanwezig, hebben wij reeds aanvullende beschermende middelen in gebruik genomen. Ook nemen wij in onze planning extra tijd om zo de kamers na elke behandeling extra goed te reinigen.

Indien u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen kunt u contact met ons opnemen, dit kan telefonisch via 050-542 5280 of per e-mail: info@tandarts-beijum.nl