Huisregels – Tandheelkundig Team Beijum – Groningen

Huisregels

Bij een bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u altijd uw zorgpas mee te nemen en een geldig legitimatie bewijs.

Wilt u wijzigingen in uw  gezondheid, naam, adres-, telefoon-  verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de juiste gegevens van u hebben.

De aan de balie of telefoon gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook gemaakt is.

Gemaakte afspraken dienen  minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Afspraken, die niet 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Afmeldingen per email worden niet geaccepteerd.

Wij vragen om wederzijds respect.  Zowel tegenover onze medewerkers en eigendommen als tegenover medepatiënten. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

U bent zelf verantwoordelijk  voor de door uzelf meegebrachte eigendommen. Bij het verlies van of schade aan uw eigendom kan de praktijk niet aansprakelijk gesteld worden.

Wij verzoeken u uw telefoon of PDA op zijn minst op stil te zetten.

Huisdieren zijn in onze praktijk niet toegestaan in verband met de door ons gehanteerde hygiëne richtlijnen.

Uiteraard mag er in onze pratkijk niet gerookt worden.

Wij hechten waarde aan een schone mond voor het bezoek aan de praktijk.