Afspraken

 • In onze praktijk werken wij uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
 • Wanneer u een afspraak heeft, verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn
 • Voor het maken van afspraken is de praktijk op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.15 tot 13.00 uur via telefoonnummer 050-542 5280.
 • Herinnering aan uw afspraak
  Als extra service versturen wij enkele dagen van tevoren een herinnering  aan uw afspraak per sms. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering hoeft niet te  betekenen dat u geen afspraak heeft.

Te laat komen op een afspraak 

 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de
  behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Afspraken verzuimen

 • Afspraken, die niet 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Afspraken wijzigen, dan wel annuleren is niet mogelijk via de mail of via deze website.
 • Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken, behouden wij ons het recht voor, u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten

 • Wanneer u ´s ochtends voor 10.00 uur belt met een ernstige pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.  
 • Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.