homebehandelingenspoedgevallenpraktische zakencontact  
Tandheelkundig Team Beijumtalen afsprakende rekeninghuisregelspatiënt wordenwijzigingen doorgevenpatiëntenquêteklachten / suggesties
  afspraken

 

In onze praktijk werken wij uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. 

Wanneer u een afspraak heeft, verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn

Voor het maken van afspraken is de praktijk op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.15 tot 13.00 uur via telefoonnummer 050-542 5280. 

Herinnering aan uw afspraak
Als extra service versturen wij enkele dagen van tevoren een herinnering  aan uw afspraak per sms. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering hoeft niet te  betekenen dat u geen afspraak heeft.

Te laat komen op een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de
behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Afspraken verzuimen
Afspraken, die niet 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Afspraken wijzigen, dan wel annuleren is niet mogelijk via de mail of via deze website.

Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken, behouden wij ons het recht voor, u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten
Wanneer u ´s ochtends voor 10.00 uur belt met een ernstige pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.  

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.